1.          Bendrosios nuostatos

 

1.1.     Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato pirkėjo ir e-parduotuvės www.hobbyline.lt (toliau – „Pardavėjo“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

1.2.     Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi elektronine Parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant: susipažįsta su Parduotuvėje siūlomų prekių asortimentu, rengia prekių užsakymą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, vykdo užsakytų prekių apmokėjimą, priima prekes, skaito ar komentuoja Parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais.

1.3.     Pirkėjas, įsigydamas prekes elektroninėje Parduotuvėje patvirtina, kad jis sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.4.     Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šių taisyklių sąlygas bet kuriuo metu. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

 

2.          Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

 

2.1.     Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Pirkėjas patvirtina užsakymą.

2.2.     Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomis laikantis ES Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamente ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų.

2.3.     Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutarties įsipareigojimus.

2.4.     Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) elektroninėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Pardavėjas, sudarydamas šias Sutartis su Pirkėjais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodekso ir kitų aktualių teisės aktų nuostatomis, taikytinomis nuotolinių sutarčių sudarymui bei sutarties vykdymui.

2.5.     Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.6.     Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra saugoma e-parduotuvės duomenų bazėje.

 

3.          Pirkėjo teisės ir pareigos

 

3.1.     Pirkėjas turi teisę pirkti e-parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

3.2.     Pirkėjas privalo registracijos metu pateikti teisingus duomenis ir kontaktinę informaciją.

3.3.     Jeigu pasikeičia registracijos metu pateikti duomenys, Pirkėjas turi juos atnaujinti kaip įmanoma skubiau.

3.4.     Prieš vykdant užsakymą rekomenduojame patikrinti ar pateikti duomenys yra teisingi: gavėjo vardas ir pavardė, pristatymo adresas, mobilaus telefono numeris ir/arba el. paštas. Pirkėjas yra atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. Pardavėjas patvirtina, kad tokie duomenys bus naudojami išimtinai prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas.

3.5.     Pirkėjas, patvirtinęs užsakymą privalo sulaukti išankstinės sąskaitos nuo Pardavėjo. Po apmokėjimo įvykdymo patvirtinimas atsiunčiamas el. paštu arba pranešama telefonu asmeniškai Pirkėjui.

3.6.     Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.7.     Minimali prekių krepšelio suma – 8 eur. 

3.8.     Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims.

3.9.     Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. siunčia Pardavėjo elektroninio pašto adresu [email protected].

3.10.  Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

 

4.          Pardavėjo teisės ir pareigos

 

4.1.     Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes juridiniams ir fiziniams asmenims.

4.2.     Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.3.     Pardavėjas įsipareigoja taikyti tinkamas organizacines, technines ir teisines priemones saugoti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis remiantis LR įstatymų nustatyta tvarka, BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais galiojančiais įstatais.

4.4.     Pardavėjas, gavęs užsakymą, įsipareigoja išsiųsti į Pirkėjo nurodytą el. paštą sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Užsakytos prekės rezervuojamos 5 darbo dienoms. Jei per šį laikotarpį apmokėti nėra galimybės – prašome susisiekti dėl rezervacijos pratęsimo. Pasibaigus rezervacijos laikotarpiui užsakymas yra atšaukiamas ir prekės grąžinamos į prekybą.

4.5.     Jei Pirkėjo užsakomos prekės Pardavėjas neturi, Pardavėjas įsipareigoja informuoti apie tai Pirkėją.

4.6.     Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas el. parduotuvėje.

4.7.     Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų pakeitimas ar panaikinimas pradeda galioti nuo atlikimo momento.

4.8.     Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti taisyklių sąlygas.

4.9.     Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

4.10.  Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas pradeda galioti nuo jų atlikimo momento.

4.11.  Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

 

5.          Prekių pristatymas

 

5.1.     Užsakymo siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas, prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu.

5.2.     Prekės pristatomos registruota korespondencija į bet kurią pasaulio šalį pagal galiojančias Lietuvos pašto pristatymo sąlygas.

5.3.     Prekės surenkamos, pakuojamos ir išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo (dažniausiai sekančią dieną). Savaitgaliais ir šventinėmis dienomis užsakymai yra priimami, bet ruošiami ir išsiunčiami darbo dienomis.

5.4.     Prekių pristatymo laikas: Lietuvoje apie 2-4 darbo dienos nuo išsiuntimo; į ES šalis apie 6 darbo dienas nuo išsiuntimo; į kitas šalis iki 2 mėnesių. Omniva paštomatais siuntos siunčiamos tik Lietuvoje, pristatymo laikas 1-3 darbo dienos.

5.5.     Užsakymų, kurių vertė 30€ ar daugiau – pristatymas Lietuvoje NEMOKAMAS. Užsakymų, kurių vertė 120€ ar daugiau – pristatymas į užsienio šalis NEMOKAMAS.

5.6.     Jeigu pageidaujate užsakymą gauti kitomis kurjerio tarnybomis – susisiekite el. paštu arba paskambinę nurodytu kontaktiniu numeriu.

5.7.     Apie išsiųstą užsakymą Pirkėjas informuojamas el. paštu.

5.8.     Pardavėjas neatsako už siuntų tarnybų vėlavimą. Už vėlavimą ar siuntinio turinio sugadinimą atsako vežėjų tarnybos.

5.9.     Gavus užsakymą būtina patikrinti ar netrūksta prekių. Jeigu negavote kai kurių prekių, ar gavote ne savo užsakymą būtinai susisiekite kuo greičiau – pasistengsime kuo greičiau ištaisyti savo klaidas.

5.10.  Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis Taisyklėse nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

 

6.          Prekių grąžinimas

 

6.1.     Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

6.2.     Kokybiškos prekės dėl nepatikusios formos, faktūros, spalvos ar kt. negrąžinamos ir nekeičiamos.

6.3.     Dėl skirtingų kompiuterių ir telefonų ekranų parametrų parduotuvės tinklapyje esančių prekių spalva ir forma gali skirtis nuo realių spalvų ir formų.

6.4.     Pinigai grąžinami pervedant juos į Pirkėjo nurodytą mokėjimo sąskaitą. Grąžinama suma yra be siuntimo mokesčio, t. y. grąžinama tik prekės vertė.

6.5.     Pinigai negrąžinami už prekes, kurios buvo pirktos ne iš www.hobbyline.lt, arba kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais daiktais ir kt.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

6.6.     Prekės, kurios buvo matuojamas pagal individualius kliento poreikius (virvutės, troseliai, grandinėlės, juostelės ir t.t.) negrąžinamos pagal civilinio kodekso 6.228-10 (3) straipsnį. 

6.7.     Nekokybiškų prekių grąžinimo sąlygos

6.7.1.Jeigu Jūs įsigijote nekokybiškas prekes, jas galite grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo jų pristatymo.

6.7.2.Pasibaigus 14 dienų laikotarpiui pretenzijos dėl prekių nepriimamos.

6.7.3.Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes arba pakeisti jas į tokią pačią kokybišką prekę arba į atitinkamos vertės kitą prekę.

6.7.4.Jei prekė gauta nekokybiška arba gautas ne tas produktas, kurį Pirkėjas užsakė, apie grąžinimą būtina informuoti Pardavėją el. paštu [email protected] arba tel. nr.: +370 654 84153.

 

7.          Baigiamosios nuostatos

 

7.1.     Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo e-parduotuvės darbui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti arba sustabdyti jam galimybę naudotis Pardavėjo e-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo paskyrą.

7.2.     Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

7.3.     Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomis laikantis ES Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamente ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų.

7.4.     Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja susiję, pirmiausia sprendžiami šalių gera valia, derybų ir abipusių nuolaidų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Dėl skirtingų kompiuterių ir telefonų ekranų parametrų parduotuvės tinklapyje esančių prekių spalva ir forma gali skirtis nuo realių spalvų ir formų. Dėl visų iškilusių klausimų kreipkitės telefonu +370 654 84153 arba rašykite el. paštu [email protected]